Juniorenkamp

Elk jaar gaan we met de junioren D, C, B en soms A op juniorenkamp. Meestal vindt dit kamp plaats in het tweede of derde weekend van maart, afhankelijk van de wedstrijden die gepland staan.

Het juniorenweekend heeft een thema zoals: Te land ter zee en in de lucht, Het wilde westen, Olympische spelen, Hollywood etc.

Sport en spel staan centraal tijdens dit kamp. Door de trainers wordt een sportief en creatief programma in elkaar gezet waarbij elke dag één of meer winnaars uit de bus komen en we aan het eind van het weekend een heuse kampwinnaar hebben!! De kampmoeders zorgen voor de inwendige mens en regelen dingen zoals corvee (jaja!!), slaapzaalindeling etc.

Het kamp is al jaren een groot succes! Kijk voor de exacte datum op de website of vraag ernaar tijdens de training.