Regelement + overig

De vereniging heeft naast de statuten een algemeen reglement om de dagelijkse gang van zaken vast te leggen. In dat algemeen reglement is het volgende geregeld:

01     Algemeen
02     Lidmaatschap
03     Administratie records en wedstrijdresultaten
04     Wedstrijden
05     Trainingen
06     Bijzondere Gebeurtenissen
07     Studie
08     Horeca
09     Gebruik sleutels
10     Gebruik krachtruimte
11     Sponsoring

Het algemeen reglement is een losbladig boekwerk en volop in ontwikkeling. Het is in de kantine voor iedereen is in te zien. De inhoud in de kantine kan dus afwijkend zijn ten opzichte van dit gepubliceerde overzicht.